Elementor #6

AUREA

KOMUNITA ŽIEN

TVORÍME JEDINEČNÉ SPOJENIE - PODPORNÚ KOMUNITU ŽIEN

My - ženy - potrebujeme byť hýčkané, videné a počuté. Potrebujeme bezpečie, podporu, rešpekt a úctu vo svojej jedinečnosti i v spoločenstve navzájom. Poďme to spoločne žiť.

VITAJ, ŽENA

AUREA JE PRIESTOR PRE TEBA

Kedysi boli ženy viac v spojení so svojim prostredím, prírodou, rodinou, so svojim rodom. Žena tu nikdy nebola sama, ale nie vždy bola podporená vo svojej autentickosti, byť skutočne sama sebou.

Už opúšťame to staré – nefunkčné, výmenou za nové – udržateľné. Dozrel čas na nové prepojenia, ktoré vytvoríme na nových základoch, princípoch a hodnotách – spolupráce, dôvery, podpory, empatie a vzájomnej úcty.

POSLANIE KOMUNITY

ZDIEĽANIE, EMPATIA, UČENIE, PODPORA, ZÁŽITKY

Spojíme ženy na Slovensku, jeho regióny, dediny i mestá cez ruky, príbehy a srdcia žien. Prostredníctvom každej z nás budeme rásť a silnieť. Svojimi snami, zámermi a energiou budeme budovať mosty a prepájať naše svety.
Cookie Consent with Real Cookie Banner